B14. Sữa Đậu Nành Nóng (30cl)

B14. Sữa Đậu Nành Nóng (30cl)

B14. Sữa Đậu Nành Nóng (30cl)

3.90€

- Lait de soja chaud (30 cl)

- Hot soy bean drink (30cl)

- 热豆奶 (30cl)