B12. Sữa Đậu Nành (nóng hoặc lạnh) 50cl

B12. Sữa Đậu Nành (nóng hoặc lạnh) 50cl

B12. Sữa Đậu Nành (nóng hoặc lạnh) 50cl

5.50€

- Lait de soja chaud (30 cl)

- Hot soy bean drink (30cl)

- 热豆奶 (30cl)