B13. Sữa Đậu Xanh (nóng hoặc lạnh) 50cl

B13. Sữa Đậu Xanh (nóng hoặc lạnh) 50cl

B13. Sữa Đậu Xanh (nóng hoặc lạnh) 50cl

5.50€

- Mung bean milk (30cl)                

- Lait de  haricot mungo (30cl)

-  绿豆豆浆 (30cl)